dinsdag 27 april 2010

PZO: Donner stuurt gedupeerde starters met een kluitje in het riet

Dit is een persbericht van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) d.d. 22 april 2010

Minister Donner van Sociale Zaken stuurt de starters die door het UWV als ‘uitkeringsfraudeur’ worden gezien met een kluitje in het riet. Dat is volgens de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) de conclusie die na het debat in de Tweede Kamer van vanmiddag kan worden getrokken.

Eerder dit jaar publiceerde de Nationale Ombudsman een rapport waaruit blijkt dat het UWV op grote schaal zzp’ers onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Niettemin houdt de minister vol dat de gedupeerden zelf moeten aantonen dat de informatieverstrekking niet deugde. Tijdens het debat met de kamer, wat ontaarde in een juridisch steekspel, bleef de minister bij zijn standpunt en zijn er weinig toezeggingen gedaan. Donner benadrukte dat hij is gebonden aan de wet en de jurisprudentie, maar kwam daarmee niet met een adequate oplossing. Vooralsnog worden de torenhoge naheffingen en boetes niet tussentijds stopgezet tijdens de herzieningsprocedure. Deze procedure kan nog maandenlang duren. Al met al zijn de gedupeerden nu meer dan anderhalf jaar een speelbal van de bureaucratie.

De minister zal over twee weken [vanaf 22 april] voor de derde keer met een brief komen waarin hij duidelijkheid geeft over de criteria die gaan gelden tijdens de herbeoordelingsprocedure en de rol die oud politicus Vreeman zal krijgen als onafhankelijke derde. Volgens minister Donner zijn er slechts 3.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor de herbeoordelingsactie. Uit de reacties bij de juridische helpdesk van PZO blijkt dat er gedupeerden over het hoofd zijn gezien. PZO raadt gedupeerden die niet door het UWV zijn benaderd alsnog contact op te nemen met het UWV.

PZO voorziet dat ook in de toekomst er veel problemen blijven met de ww-startersregeling. “We hebben het vandaag over zaken van vóór 2006. Maar de informatieverstrekking schiet nog steeds tekort. De afspraken over financiële regelingen zijn niet compleet en onduidelijk, horen we van leden. Daarmee gaat de uitvoeringsorganisatie totaal voorbij aan de zorgplicht die zij - net als bijvoorbeeld financiële instellingen - zou moeten nastreven.

Bron: Platform Zelfstandig Ondernemers

Geen opmerkingen: