woensdag 1 juli 2009

Nog eens, Google Translation Toolkit

Nee, nog steeds geen volledig artikel, want ik heb de Toolkit zelf nog niet gebruikt, maar dat heeft zijn redenen en gezien het artikel Google Translation Toolkit: What you don't (want to) know op de site van Translation Automation User Society, ben ik niet de enige die denkt dat er een luchtje aan zit.

Het belangrijkste bezwaar dat in dit artikel naar voren komt, is het feit dat je niet weet of Google alle door jou aan hen beschikbaar gestelde vertalingen en vertaalgeheugens ook in de toekomst gratis en voor iedereen beschikbaar zal laten zijn. Zelf heb ik er al moeite mee om mijn vertaalgeheugens te delen, maar zie ik daar bij eerlijk oversteken zeker de voordelen wel van in. Maar om mijn bron van inkomsten nu met Google te gaan delen, vind ik toch een beetje te ver gaan...

Ik zou zeggen, lezen dus dat artikel van Translation Automation User Society.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations
Bron: Google Translation Toolkit: What you don't (want to) know

Geen opmerkingen: