dinsdag 30 juni 2009

(Wanneer) moet je een schatting IB of VB indienen?

Uit: Belastingdienst actueel voor ondernemers

De Belastingdienst heeft vragen gekregen over de wijze van en het moment waarop ondernemers hun schattingen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 moeten inleveren. In dit actueelbericht geven wij antwoord op deze vragen.

Geen schatting nodig
U hoeft geen schatting te doen als u al eerder een wijziging hebt aangevraagd van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009. In dat geval hebt u voldaan aan uw schattingsverplichting.

Wel schatting nodig
Als u nog geen wijziging van de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 hebt gevraagd, bent u wel verplicht een schatting te doen. Ook als de aanslag naar uw mening juist is.

Verruiming termijn elektronische schatting IB en VPB 2009
De Belastingdienst heeft ook verzoeken gekregen om de termijn waarin de schatting van inkomsten over 2009 gedaan moet worden te verlengen. Formeel moet de schatting van het inkomen vóór 1 augustus 2009 worden gedaan. De Belastingdienst is bereid deze termijn dit jaar voor elektronische schattingen.te verlengen tot 1 september 2009. U kunt de schatting elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI).

Let op!
De verruiming van de termijn geldt niet voor schriftelijk ingediende schattingen. Deze moeten vóór 1 augustus 2009 worden ingestuurd.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

Geen opmerkingen: