donderdag 19 maart 2009

Voorlopige aanslag Belastingdienst zelf aanpassen

Ieder jaar weer ontvangt u als het goed is een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Tot voor kort was het alleen mogelijk wijzigingen door te geven middels een bezwaarschrift. Maar vanaf dit jaar kunt u uw voorlopige aanslag ook zelf aanpassen met behulp van een programma op de site van de Belastingdienst of een telefonisch te bestellen formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2009.

Wilt u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 aanpassen? Doe dan een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken. Met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen programma dat u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst of het bovenvermelde formulier kunt u nu zelf uw wijzigingen doorgeven.

Geen uitstel van betaling
U krijgt bij indienen van een wijzigingsverzoek niet automatisch uitstel van betaling. U kunt op de gebruikelijke manier om uitstel van betaling vragen of toch maar vast betalen. Alle betaalde bedragen worden verrekend met de gewijzigde aanslag. Een eventueel restantbedrag van de nieuwe aanslag kunt u in de resterende maandtermijnen voldoen. Als de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, dan wordt de automatische incasso stopgezet.

Bent u het niet eens met de beslissing van de inspecteur op uw nieuwe verzoek?
Uiteraard kunt u gewoon bezwaar indienen als u het niet eens bent met de beslissing van de inspecteur over uw wijziging.

Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie altijd ook Wijzigingswijzer voorlopige aanslag 2009 en de overige toelichtingen over de voorlopige aanslag op de site van de belastingdienst en raadpleeg uw belastingconsulent of de BelastingTelefoon (0800-0543) als u nog vragen hebt.

Bronnen: Belastingdienst actueel voor ondernemers, Wijzigingswijzer voorlopige aanslag 2009

Geen opmerkingen: