dinsdag 27 januari 2009

Hoe het zit met beëdiging van ingeschrevenen in het Rbtv

Op de nieuwe website van Bureau BTV is onder andere een digitale folder over het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers te vinden voor tolken en vertalers. Bij deze een samenvatting van het deel over beëdiging.

Wat te doen als je nog niet beëdigd was?
Tolken en vertalers die voor inschrijving in het Register nog niet beëdigd waren, moeten een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder hun woonplaats valt. Ze moeten daarbij een bewijs van inschrijving in het Rbtv overleggen. Als ze eenmaal beëdigd zijn, moeten vertalers bovendien hun handtekening bij dezelfde rechtbank deponeren, zodat deze handtekeningen op beëdigde vertalingen kan legaliseren.

Zowel tolken als vertalers worden per vaardigheid beëdigd. Zowel tolken als vertalers moeten binnen twee maanden na inschrijving in het Register hun akte van beëdiging (die ze van de rechtbank ontvangen na beëdiging) aan Bureau BTV overleggen.

Moet ik nu als tolk nog steeds bij elke zitting de eed of gelofte afleggen?
Nee.

En hoe zit het als ik al beëdigd was onder de oude Wet beëdigde vertalers van 1878?
Als je je vóór 1 januari 2011 inschrijft in het Rbtv hoef je je niet opnieuw te laten beëdigen.

Uiteraard bevat de folder nog veel meer informatie over het nieuwe register. In de komende weken zal ik regelmatig kleine stukjes uit de folder belichten. Voor de recentste informatie en de volledige tekst raad ik je uiteraard aan de website van Bureau BTV en de folder zelf goed door te nemen.

Gelieve met vragen contact op te nemen met Bureau BTV .

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Geen opmerkingen: