woensdag 12 november 2008

Vereniging van Letterkundigen kondigt invoering leenrechtvergoedingen in België aan

Het Boekenoverleg is het overlegplatform dat de verschillende organisaties uit het letterenveld groepeert: auteurs (vertegenwoordigd door de Vlaamse Auteursvereniging), bibliotheken, de boekhandel, uitgevers, Stichting Lezen, Vlaams Fonds voor de Letteren, e.a. Het Boekenoverleg ijvert voor een overkoepelend langetermijnbeleid dat is gebaseerd op gemeenschappelijke belangen. Daarom wordt momenteel binnen het Boekenoverleg gewerkt aan een memorandum dat in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar aan de huidige en toekomstige beleidsmakers zal bezorgd worden.

Een van de eisen die in het memorandum naar voren worden geschoven, is de verhoging van het leenrecht tot op een vergelijkbaar niveau met de buurlanden. Tot nu toe werd in de gebundelde eisen van ‘een fair niveau’ gesproken. Een ‘niveau vergelijkbaar met de buurlanden’ is alvast een vooruitgang, zeker als je weet dat ook de bibliotheken het inmiddels eens zijn met deze formulering. Er is dus hoop voor de toekomst.

Tot nader bericht blijft het echter om een aalmoes gaan. U zult dat binnenkort zelf kunnen vaststellen: er wordt ons namelijk verzekerd dat de leenrechtvergoedingen nog in de loop van dit najaar (eindelijk) zullen uitbetaald worden. De waterval die loopt van de inning van de centen door Reprobel langs de verdeling (volgens een complex systeem van verdeelsleutels) naar de verschillende beheersvennootschappen zoals Sacd/Scam*, Sofam, Sabam, e.a. bereikt stilaan haar einddoel: het uitbetalen van de leenrechtvergoedingen aan de werkelijke rechthebbenden, de schrijvers, dichters, illustratoren, vertalers, striptekenaars.

Dat de leenrechtvergoedingen weldra écht gaan komen, is een goede zaak. Dat het om een aalmoes gaat, is een schande. De Vlaamse Auteursvereniging blijft via verschillende kanalen en op de vele fora waar zij bevoorrechte gesprekspartner is, druk uitoefenen en ijveren voor het rechttrekken van dit onrecht.

Bron: Vereniging van Letterkundigen

Geen opmerkingen: