maandag 6 oktober 2008

KTV wordt Register beëdigde tolken en vertalers

De wet beëdigde tolken en vertalers treedt op 1 januari 2009 in werking. Een van de gevolgen is dat het KTV wordt opgeheven en vervangen door het Register beëdigde tolken en vertalers.

Deze wijziging heeft diverse gevolgen, o.a.:

  • Per 1 oktober 2008 zijn geen voorlopige inschrijvingen in het KTV meer mogelijk.
  • Per 1 oktober 2008 geeft het KTV geen legitimatiepassen KTV meer uit.
  • Het KTV benadert mensen met voorlopige inschrijving om te kijken of zij in aanmerking komen voor definitieve inschrijving.
  • Partnerovereenkomsten worden opgezegd.

Voor meer informatie over al deze onderwerpen kunt u terecht op: http://www.ktv.rvr.org/.

Bron: http://www.ktv.rvr.org/

Geen opmerkingen: