zaterdag 4 oktober 2008

Inschrijving Kamer van Koophandel wordt verplicht

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Volgens de nieuwe regels zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit geldt dus ook voor eenmansbedrijven in de vrije beroepsgroepen, zoals vertalers en tolken.

De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangsregeling tot en met 31 december 2009 en de Kamer van Koophandel benadert de ondernemers die zich moeten inschrijven zelf, tussen juli 2008 en december 2009. Maar let op: dit geldt niet voor ondernemers die na 1 juli 2008 hun onderneming zijn gestart, zij moeten hun inschrijving direct zelf regelen.

Voordelen

Het handelsregister gaat deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties, wat voor vertalers betekent dat zij hun gegevens nog maar één keer hoeven aan te leveren, namelijk bij de Kamer van Koophandel i.p.v. aan alle overheidsinstanties afzonderlijk. Dit zou vertalers veel tijd en werk moeten besparen. Voor afnemers is er natuurlijk het voordeel dat zij van alle bedrijven waarmee ze zaken willen doen, eenvoudig de gegevens kunnen controleren in het Handelsregister.

Bronnen: http://www.kvk.nl/overdekamervankoophandel/035_Persberichten/actuelelandelijkepersberichten/handelsregisterwordtbasisregistratievooralleorganisaties.asp http://www.kvk.nl/nieuweinschrijvers/015_Hoe_inschrijven/hoemoetendenieuwegroepenzichinschrijven/default.asp

Geen opmerkingen: