vrijdag 23 november 2012

Werkgroep Literair Vertalers van de VvL viert 50-jarig bestaan

[Persbericht]Amsterdam, 8 november 2012

Op 6 november is op feestelijke wijze het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Literair Vertalers gevierd in de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds.

Na een korte ledenvergadering werden vertalers en oud-bestuursleden Paul Beers, Gerrit Bussink, Rien Verhoef (die volgend jaar een eredoctoraat krijgt van de Universiteit Leiden) en Peter Verstegen daar geïnterviewd door vertaler Nicolette Hoekmeijer. Voorts waren vele andere vooraanstaande vertalers aanwezig.

Vertalers zijn van oudsher lid van de Vereniging van Letterkundigen, die zich sterk maakt voor schrijversbelangen en de verdediging van het auteursrecht – dat evenzeer van toepassing is op vertalingen als op origineel werk. In 1962 is binnen de VvL de Werkgroep (toen nog) Literair Vertalers opgericht door vertalers die vonden dat hun vak extra aandacht en belangenbehartiging verdiende.

Een belangrijk resultaat van de inspanningen van deze werkgroep is de totstandkoming geweest van een modelcontract voor de vertaling van een literair werk. De eerste versie daarvan werd uiteindelijk in 1977 door de uitgevers geaccepteerd, en de meest recente versie, aangepast aan de eisen van de moderne tijd, is op 29 oktober jongstleden overeengekomen en getekend met de Literaire Uitgevers Groep (onderdeel van de Groep Algemene Uitgevers van het Nederlands Uitgeversverbond).

 --
Dit was een persbericht van de Vereniging van Letterkundigen (VvL). Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.

Geen opmerkingen: