vrijdag 27 januari 2012

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit

Door Mark van den Brink van Vertaalbureau Perfect en Sigrid Lensink-Damen

Het overkomt ons allemaal wel eens: heb je een prachtige vertaling geleverd, krijg je een boze klant aan de telefoon. Dit was bepaald niet wat hij ervan verwacht had. Wat nu? Hier volgen een paar tips om je huidige en toekomstige klanten een beter beeld te geven van het vertaalproces en duidelijke afspraken te maken voor een betere dienstverlening.

Moet echt alles vertaald worden?
Vindt je klant de offerte te hoog? Vraag je klant dan wat het doel van zijn tekst is. Welke boodschap wil hij overbrengen? In het algemeen geldt: hoe minder overbodige zaken, hoe krachtiger de tekst. Geef je klant het advies alleen datgene te laten vertalen wat voor hem en zijn klanten van belang is. Wanneer hij lange Nederlandse teksten wil laten vertalen, kun je voorstellen dat hij een kortere versie van de tekst aanlevert.

Vraag om beeld- en referentiemateriaal
Een afbeelding kan een lange beschrijving vaak verduidelijken. En dat is uiteraard nuttig om een tekst zo duidelijk mogelijk te vertalen. Vraag de klant ook om referentiemateriaal, zoals oude brochures in de doeltaal, websites en ander naslagwerk. Zo krijg je gevoel voor de stijl en het jargon van je klant.

Vraag of de tekst gelokaliseerd moet worden
Lokaliseren betekent dat je de tekst aanpast aan de gebruiken van het land. Of wil de klant een vleugje Nederlandse cultuur handhaven in de tekst? Goed overleg biedt uitkomst, maar houd altijd het doel van de tekst voor ogen. Soms is lokaliseren gewoon nodig.

Is stijl belangrijk?
Wil de klant dat de tekst wordt herschreven of afgestemd op de doelgroep? Vergaar zoveel mogelijk informatie over doel en achtergrond van de tekst als je een vertaling wilt die het beoogde effect sorteert.

Zorg dat je goedkeuring van de klant hebt om de tekst waar jij dat nodig acht aan te passen of maak duidelijke afspraken over de door te voeren wijzigingen. Zo voorkom je onenigheid achteraf en is de klant zeker tevreden over de aanpassingen.

Een volledige en correcte brontekst is het halve werk
Geeft de klant je een te krappe deadline en moet je beginnen voordat de definitieve tekst klaar is? Zorg er dan voor dat elke versie voorzien is van datum en tijd en laat alle wijzigingen duidelijk markeren. Maar je kunt beter wat extra tijd vragen. Net als voor elke andere vertaling geldt ook nu: plan het vertaalwerk ruim in, dan kun je de tekst nog even laten liggen en er later met een frisse blik naar kijken. Vaak kun je er dan nog enkele fouten of minder mooie formuleringen uit halen.

Specialistische teksten vragen om gespecialiseerde vertalers
Ben je een projectbeheerder bij een vertaalbureau, dan kun je informatie geven over de uiteindelijke vertaler. Dit geeft de klant meer vertrouwen dat zijn tekst in goede handen is. Stuur de klant eventueel eerder gemaakte, soortgelijke vertalingen. Zorg er ook voor dat de vertaler precies weet wat de klant wil.
Ben je freelancer, overtuig je klant door hem je vertaalwerk te laten zien.

De puntjes op de i
Vraag om een proefdruk en corrigeer die eventueel. Adviseer je klant om de allerlaatste versie van de tekst altijd te laten controleren door een moedertaalspreker met gevoel voor taal. Dit kan jij zelf zijn, maar beter nog iemand die met een frisse blik naar de tekst kijkt.

Corrigeer de tekst niet op basis van telefonische aanwijzingen. De kans op misverstanden is levensgroot.

Waar voor zijn geld
Je wilt de klant waar voor zijn geld geven, maar niet verzanden in lange e-mailwisselingen over kleinigheden. Wees duidelijk over de kosten en waar de grenzen van je dienstverlening liggen.
Ben je bang dat de klant niet gaat betalen? Vraag dan een aanbetaling.

Betrokkenheid
Het kost misschien tien minuten meer om met je klant te overleggen, maar uiteindelijk kun je je daarmee veel frustratie besparen en je klant tevreden houden.

Als je maar een paar van de adviezen in deze vertaalwijzer ter harte neemt, wordt je vertaling al kwalitatief beter!

Geen opmerkingen: