vrijdag 10 juni 2011

Nieuwe leden Raad van advies Nederlands Letterenfonds

Door: Eva Schwarzberg

Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt schrijvers en vertalers en brengt Nederlandse literatuur in het buitenland onder de aandacht. Het fonds is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor de Letteren. Onlangs zijn er vier nieuwe leden aangetreden in de Raad van advies.

De Raad van advies
De breed samengestelde Raad van advies adviseert het fonds over de toekenning van subsidies. De adviseurs hebben een grote kennis van de nationale en internationale letterkunde en zijn deskundig op het gebied van literaire vertalingen, interculturele letteren, publieksbereik, nieuwe media en cultureel ondernemerschap. De adviseurs geven advies over subsidieaanvragen van schrijvers, vertalers, uitgevers en festivalorganisatoren uit binnen- en buitenland. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Peter de Voogd, Nicolette Hoekmeijer, Berthold van Maris en Daan Stoffelsen zijn recentelijk toegetreden tot de Raad van advies. Zij zijn de opvolgers van Aleid Fokkema, Barbara de Lange, Andrea Kluitmann en Christiane Hardy die de maximale termijn als lid van de raad hadden bereikt. De Voogd, Hoekmeijer en Van Maris maken nu deel uit van de adviescommissie Projectwerkbeurzen vertalers. Stoffelsen adviseert de commissie Internationale Literaire Manifestaties en Projecten.

Peter de Voogd (1942) is emeritus hoogleraar Engelstalige Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Zijn specialisatie betreft de 18e eeuw en de doorwerking van literaire ontwikkelingen uit die periode op het (post)modernisme. Hij heeft diverse vertalingen en publicaties op zijn naam staan. Daarnaast is hij de oprichter en sinds 1989 eindredacteur van het volledig aan Laurence Sterne gewijde jaarboek The Shandean.

Nicolette Hoekmeijer (1962) studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 1989 als literair vertaler Engels, waarvan zeventien jaar in combinatie met ondertitelwerkzaamheden voor het NOB. Ze heeft o.a. romans vertaald van Nathan Englander, Toni Morrison, John Irving en Edward St. Aubyn. Daarnaast is ze docent op de VertalersVakschool in Amsterdam en verzorgde ze vertaalateliers voor de Master Literair Vertalen. Ze was een van de drijvende krachten achter de “boekenleggeractie” in 2010 Vertalers worden zichtbaar en was eerder bestuurslid en voorzitter van de Werkgroep Vertalers van de VvL.

Berthold van Maris (1958) is (wetenschaps)journalist. Zijn studie Spaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht rondde hij 1989 af met een scriptie over het vertalen van spreektaal. Voor onder meer NRC Handelsblad, Onze Taal, De Standaard en Mundo Flamenco schrijft hij over taal, letteren en muziek. Hij is vertaler van Latijns-Amerikaanse en Spaanse literatuur, zowel proza als poëzie. Daarnaast was hij betrokken bij de samenstelling van de woordenboeken Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans van Van Dale en Prisma.

Daan Stoffelsen (1981) studeerde Klassieke talen (GLTC) aan de Vrije Universiteit en volgde de minor redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Athenaeum Boekhandel is hij verantwoordelijk voor de website met literaire kritiek, voorpublicaties en interviews. Daarnaast is hij redacteur van De Revisor en recenseert hij Engelse en Amerikaanse literatuur voor NRC Handelsblad. Hij is mede-initiatiefnemer van http://www.recensieweb.nl/, een website voor online literatuurkritiek, waarvoor hij als redactielid recensies schrijft over Nederlandse literatuur.

Peter de Voogd trad in januari 2011 toe tot de Raad van advies, de andere aanstellingen zijn in mei 2011 ingegaan.


Bron: persbericht Nederlands Letterenfonds

Geen opmerkingen: