dinsdag 29 juni 2010

Telefonische controle VAR-verklaring schept onduidelijkheid

Persbericht van PZO d.d. 28 juni 2010

Opdrachtgevers kunnen altijd op een getoonde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vertrouwen. Een telefonische controledesk is daarom niet in het belang van de ondernemer en leidt tot onnodige onzekerheid. Dat stelt het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) naar aanleiding van de instelling van een speciaal telefoonnummer van de Belastingdienst voor opdrachtgevers.

Volgens de wet mag een opdrachtgever vertrouwen op de door de opdrachtnemer getoonde verklaring. “Als een zzp’er met zo’n VAR geknoeid heeft, zal de Belastingdienst bij de zzp’er verhaal komen halen”, aldus directeur Roel Masselink van PZO. “Alleen wanneer het de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat de getoonde verklaring nooit een door de Belastingdienst afgegeven VAR kon zijn, mag een opdrachtgever de getoonde verklaring niet accepteren.” Vrijdag introduceerde de Belastingdienst een informatienummer waar opdrachtgevers de authenticiteit van een VAR kunnen controleren.

Dit informatienummer wordt gepresenteerd als een service aan de opdrachtgever, maar het is overbodig en brengt op termijn mogelijk risico’s met zich mee. “De introductie van zo’n mogelijkheid kan er toe leiden dat opdrachtgevers straks verweten wordt dat ze niet de Belastingdienst hebben gebeld wanneer er bij een controle achteraf toch onverhoopt een vervalste VAR wordt aangetroffen”, aldus Masselink. “Opdrachtgevers zijn met de controledesk dus slechter af dan met de wet nu. De geloofwaardigheid van de verklaring wordt er juist door ondermijnd.”

PZO vreest dat de controle tot onnodige rompslomp gaat leiden. Veel opdrachtgevers zullen zich verplicht voelen om de Belastingdienst te bellen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen elkaar eenvoudig beschermen tegen vervalsingen. PZO adviseert opdrachtgever en opdrachtnemer bijvoorbeeld om de kopie die de opdrachtgever in zijn administratie moet opnemen beiden door middel van een paraaf te waarmerken.


Bron: www.pzo.nl

Geen opmerkingen: