dinsdag 12 januari 2010

Zelfstandigen niet in SER

Bron: nieuwsbrief VZZP, d.d. 16-12-2009

Er komt geen verandering in de samenstelling van de Sociaal Economische Raad.

Werkgevers en werknemers behouden hun zetels; zelfstandige ondernemers krijgen geen toegang. De VZZP kan zich vinden in het advies over de samenstelling van de SER, dat dezer dagen aan de minister van Sociale Zaken wordt uitgebracht. “Het is belangrijker om gehoord te worden, dan om bijna dagelijks te moeten meedraaien in het adviescircuit van de SER”, aldus VZZP-directeur Nico Schouten. In het voorjaar brengt de Raad een advies uit over de positie van zelfstandigen. Uiteraard zal de VZZP daarvoor de nodige inbreng leveren.

Auteur: Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel (VZZP)

Geen opmerkingen: