vrijdag 6 november 2009

Lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009

Uitnodiging van NL-Term

Elk serieus vakgenootschap organiseert een jaarlijkse lezingendag. NL-Term wil hierin niet achterblijven en heeft besloten ook zo’n evenement op te zetten: de jaarlijkse TiNT-dag, een lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

Doelgroep
Onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheid, politici, journalisten en burgers [red: dus ook vertalers]. Alle belang­stellenden zijn welkom op de TiNT-dag. Iedereen die zich vakmatig bezighoudt met termino­logie (van student tot professor en van beleidsmaker tot communica­tiemede­wer­ker) komt in aanmerking voor het verzorgen van een presentatie.

Programma
De komende TiNT-dag vindt op vrijdag 11 december 2009 plaats op de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Korte lezingen en veel inter­actie, dat is de vorm van deze laagdrempelige lezingendag.

Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs.

Prof. dr. Willy Martin opent de dag met toekomstperspectieven voor de terminologie. Hierna volgen Els Ruijsendaal, Oele Koornwinder en Hennie van der Vliet met resp. de ontwikkeling van termen, termen en begrijpelijk taalgebruik, en de onverbiddelijke praktijk als richtsnoer.

Het middaggedeelte brengt sprekers en onderwerpen uit allerlei richtingen:

– Leona Van Vaerenbergh en Isabelle Delaere, Femke de Jong over bijsluiters in Vlaanderen en Nederland

– Jan Van Gucht, Mirjam Babel over terminologie in (sociaal) tolken en ver­talen

– Julia Harvey over hogeronderwijsterminologie

– Agatha Cybluska over gebruik van corpora in de terminologie


Kosten en aanmelding
De TiNT-dag is gratis toegankelijk voor studenten. Andere belangstellenden betalen een bijdrage van € 25,- (leden € 10,-) voor alle lezingen inclusief lunch en receptie. U bent dan tevens voor een jaar aangesloten bij NL-Term en krijgt korting op onze andere evenementen.

U kunt zich aanmelden middels een e-mail naar het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (Nedterm), met als onderwerp “Aanmelding TiNT-dag 2009”. Vermeld hierin uw naam, organisatie, functie, e-adres, overige contactgegevens en uw toegangscategorie (student, bestaand lid, nieuw lid).

Na uw aanmelding wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het programma van de TiNT-dag en andere wetenswaardigheden. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website van het Steunpunt Nederlandse Terminologie.

Op de TINT-dag raakt u in één dag helemaal bij!

Er is beperkt plaats, dus het is raadzaam om u snel aan te melden.

De organisatie van deze dag is in handen van Vereniging NL-Term en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT), in het bijzonder Willy Martin (VU), Marcel Thelen (Vertaalacademie Maastricht), Hennie van der Vliet (SNT), Oele Koornwinder (GridLine), Els Ruijsendaal (BeNeLux-Universitair Centrum) en Cornelia Wermuth (Lessius Hogeschool).

Plaats: Lessius Hogeschool, Antwerpen
Datum/tijd: vrijdag 11 december 2009, 10.00-17.30 uur

Contactgegevens
steunpunt@let.vu.nl
0(031)20-59 86466
www.nedterm.org

Opmerking van de redactie: de tekst in dit bericht is met enkele kleine aanpassingen rechtstreeks overgenomen uit de oorspronkelijke uitnodiging van NL-Term.

Geen opmerkingen: