donderdag 28 mei 2009

Nog eens, omdat het belangrijk is: e-mailreclame

Vanaf 1 juli is het niet alleen meer verboden natuurlijke personen (vrij vertaald: particulieren) ongevraagde e-mails te sturen, maar geldt het verbod ook voor rechtspersonen (vrij vertaald: bedrijven). Het blijft wel toegestaan om informatie aan bestaande klanten te sturen, maar alleen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met het product of dienst dat ze eerder van u hebben afgenomen.

Op https://www.spamklacht.nl/asp/overspam/e-mailmarketing.asp wordt toegelicht wat wel en wat niet meer mag vanaf 1 juli.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: http://versemarketing.wordpress.com/2009/05/25/per-1-juli-2009-veranderen-de-regels-voor-zakelijke-elektronische-reclame-2/

Geen opmerkingen: