dinsdag 28 april 2009

Niet zomaar inschrijving in Rbtv voor combinatie twee vreemde talen

Op 23 april heeft het Kwaliteitsinstituut btv opnieuw besproken of vertalers voor een combinatie van twee vreemde talen mogen worden ingeschreven in het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers. De commissie heeft besloten dat inschrijving enkel op basis van twee oude beëdigingen voor de desbetreffende talen niet automatisch kan plaatsvinden, maar wel op basis van een in het buitenland gevolgde vertaalopleiding of vertaaltoets op bachelorniveau.

Lees voor meer informatie vooral het bericht op de site van Bureau btv.

Bron: Bureau btv

Geen opmerkingen: