donderdag 20 november 2008

Teamwork bemiddelt voor vast vertaalwerk

De organisatoren van vertaalworkshops van Teamwork hebben vandaag een mailing rondgestuurd waarin zij aankondigen dat ze ook actief zijn als bemiddelaar tussen vertaalbureaus en vertaalafdelingen enerzijds en vertalers die op zoek zijn naar een (vast) dienstverband anderzijds.

Hieronder hun bericht:

Beste collega,

U kent Teamwork als organisator van vertaalworkshops en –cursussen. Maar wij zijn ook al een aantal jaren actief als bemiddelaar tussen vertaalbureaus en vertaalafdelingen enerzijds en vertalers die op zoek zijn naar een (vast) dienstverband anderzijds. Wij krijgen namelijk geregeld het verzoek van vertaalbureaus en vertaalafdelingen of wij ze kunnen helpen bij hun zoektocht naar geschikte medewerkers. Het gaat hierbij vooral om moedertaalsprekers Engels, maar in enkele gevallen ook om Nederlandstaligen die vanuit een vreemde taal in het Nederlands werken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om vaste krachten en niet om freelance werkzaamheden.

Onze vraag aan u is of u serieus belangstelling heeft om in ons bestand van ‘werkzoekenden’ opgenomen te worden. Zo ja, stuurt u ons dan een mailtje met uw cv. Geeft u daarbij s.v.p. aan of u eventueel bereid zou zijn te verhuizen voor een baan elders in het land. Wij nemen uw gegevens op in ons bestand en zodra wij een partij hebben gevonden die wellicht bij uw profiel past, nemen wij contact met u op. Na een selectieprocedure van onze kant brengen wij u vervolgens in contact met de zoekende partij, zodat u zelf nadere afspraken kunt maken over de verdere afwikkeling van de sollicitatieprocedure.

Hebt u vragen over onze bemiddelingsactiviteiten? Stuurt u dan een mail naar onderstaand e-mailadres. U kunt ons natuurlijk ook even bellen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Lemmens & Tony Parr

Teamwork Vertaalworkshops
Kalverhof 57, 6241 CZ Bunde
T: 043 - 364 8176
F: 043 - 365 3265
E: info@teamwork-vertaalworkshops.nl
W: www.teamwork-vertaalworkshops.nl

--

Bron: nieuwsbrief Teamwork

Geen opmerkingen: