woensdag 22 oktober 2008

Borgstellingsregeling krediet voor MKB

De garantie die de overheid geeft aan banken die krediet verschaffen aan middelgrote en kleine bedrijven wordt in verband met de kredietcrisis verruimd.

Deze garantie heeft een naam: het borgstellingskrediet. De overheidsgarantie is neergelegd in het Besluit Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BBMKB).

Als u als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank uw financiering rond te krijgen, maar de bedrijfsperspectieven zijn wel goed, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken om garant voor u te staan. Tot dusver kon dat alleen voor bedrijven met minder dan honderd werknemers; nu vallen ook bedrijven met 250 werknemers onder de regeling. De garantie wordt verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. Voor startende ondernemers is de garantiestelling verdubbeld: van 100.000 euro naar 200.000.

Beoordeling

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een borgstelling wordt onder andere naar de volgende punten gekeken. Is er een tekort aan zekerheden? Zijn er onvoldoende middelen om zelf uw investeringsplannen te financieren? Zijn de perspectieven van de onderneming bevredigend?

Startersfaciliteit voor jonge bedrijven

De hoogte van de borgstelling is afhankelijk van uw kredietbehoefte en mag niet groter zijn dan het tekort aan zekerheid. De borgstelling mag bovendien niet meer dan 50 procent van de totale financiering zijn. Wanneer u korter dan vijf jaar ondernemer bent, kunt u in aanmerking komen voor een extra startersfaciliteit. De borgstelling vraagt u aan via de bank.


Bron: nieuwsbrief VZZP d.d. 21-10-08

Geen opmerkingen: